výuka

výukaVýuka v centru muzikálového herectví je koncipována tak, aby vedla studenty k herecké interpretaci zpěvu a tance s důrazem na vědomé vytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla. Studenti mají možnost získat maximum teoretických a praktických vědomostí a znalostí tak, aby možnost jejich uplatnění byla v praxi co nejširší.

V 1. pololetí je studium zaměřeno na jednotlivé muzikálové discipliny (herectví, zpěv, tanec), ve 2. pololetí je výuka směřována k jejich postupnému prolínání.


 
Součástí studia je také individuální zdokonalování hlavních disciplín tohoto nelehkého, dnes ale žádaného uměleckého žánru.
 

 
rámcový harmonogram výuky:

herecká průprava

 • úvod do základů herecké práce
 • ovládání těla
 • dané okolnosti a logické jednání v dané situaci
 • výstavba role, charakteristika postavy
 • fantazie a dané okolnosti
 • improvizovaný text v situaci a kontakt s partnerem
 • práce na dialogu na základě daného textu
 • etudy

jevištní řeč

 • dech, hlas, artikulace, ortoepie
 • logický přízvuk, frázování, dynamika a prostorový cit, pauza, temporytmus
 • práce s konkrétními texty
 • základy uměleckého přednesu

hlasová průprava a zpěv

 • nácvik správného dýchání
 • hlasová cvičení
 • pěvecká technika
 • práce na konkrétních písních
 • procvičování muzikality a intonace

pohybová průprava a tanec

 • svalové uvolnění, držení těla, chůze, procvičování páteře, trupu, pánve, nohou, ramen, paží
 • rytmus, partnerská cvičení
 • gymnastika, akrobacie
 • zápas
 • lidové, dobové a společenské tance
 • pantomima

souborová část a práce s režisérem

 • nastudování absolventského představení a uvedení v divadle